k.ú.: 764132 - Študlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544931 - Študlov NUTS5 CZ0723544931
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1155 1672852
zahrada 347 247611
ovoc. sad 2 21948
travní p. 750 1363396
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz 296 5464305
vodní pl. tok přirozený 99 22204
vodní pl. zamokřená pl. 2 6077
zast. pl. společný dvůr 79 16611
zast. pl. zbořeniště 27 2655
zast. pl. 336 56314
ostat.pl. jiná plocha 115 20847
ostat.pl. manipulační pl. 40 25063
ostat.pl. neplodná půda 210 301804
ostat.pl. ostat.komunikace 186 168679
ostat.pl. pohřeb. 2 2399
ostat.pl. silnice 34 14194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12018
ostat.pl. zeleň 2 92
Celkem KN 3684 9419081
Par. KMD 3684 9419081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 97
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 87
rozestav. 1
Celkem BUD 315
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 9
LV 468
spoluvlastník 1166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 15.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.07.2019 00:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.