k.ú.: 763934 - Popov nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585831 - Štítná nad Vláří-Popov NUTS5 CZ0724585831
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1021 1547836
zahrada 145 95148
ovoc. sad 3 21823
travní p. 799 1370953
lesní poz 276 2098704
vodní pl. nádrž umělá 2 5928
vodní pl. tok přirozený 38 70810
vodní pl. zamokřená pl. 23 12435
zast. pl. zbořeniště 3 357
zast. pl. 194 59094
ostat.pl. dráha 4 33603
ostat.pl. jiná plocha 155 45187
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 431
ostat.pl. manipulační pl. 44 33512
ostat.pl. neplodná půda 180 89714
ostat.pl. ostat.komunikace 215 99549
ostat.pl. silnice 2 3029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7922
ostat.pl. zeleň 6 598
Celkem KN 3117 5596633
Par. KMD 3117 5596633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 192
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 328
spoluvlastník 615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 15.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:59

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.