k.ú.: 763934 - Popov nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585831 - Štítná nad Vláří-Popov NUTS5 CZ0724585831
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1062 1550094
zahrada 147 92201
ovoc. sad 3 21823
travní p. 808 1368759
lesní poz 277 2098704
vodní pl. nádrž umělá 2 5928
vodní pl. tok přirozený 39 70810
vodní pl. zamokřená pl. 24 12435
zast. pl. zbořeniště 4 659
zast. pl. 196 59088
ostat.pl. dráha 4 33603
ostat.pl. jiná plocha 159 45187
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 431
ostat.pl. manipulační pl. 44 33512
ostat.pl. neplodná půda 191 91908
ostat.pl. ostat.komunikace 215 99942
ostat.pl. silnice 2 3029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7922
ostat.pl. zeleň 6 598
Celkem KN 3190 5596633
Par. KMD 3190 5596633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 194
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 321
spoluvlastník 602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 15.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 20.07.2019 16:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.