k.ú.: 763934 - Popov nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585831 - Štítná nad Vláří-Popov NUTS5 CZ0724585831
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 990 1547054
zahrada 143 95499
ovoc. sad 3 21823
travní p. mez, stráň 1 79
travní p. 785 1371252
lesní poz 277 2100244
vodní pl. nádrž umělá 2 5928
vodní pl. tok přirozený 34 70810
vodní pl. zamokřená pl. 22 12435
zast. pl. zbořeniště 2 267
zast. pl. 200 59587
ostat.pl. dráha 4 33603
ostat.pl. jiná plocha 151 44838
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 431
ostat.pl. manipulační pl. 35 33471
ostat.pl. neplodná půda 177 88815
ostat.pl. ostat.komunikace 210 98651
ostat.pl. silnice 2 3029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7922
ostat.pl. zeleň 6 584
Celkem KN 3051 5596322
Par. KMD 3051 5596322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 140
č.p. zem.stav 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 197
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 327
spoluvlastník 610

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 15.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:32

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.