k.ú.: 763675 - Počeplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 631 3727206
vinice 10 49544
zahrada 115 72788
ovoc. sad 1 9349
travní p. 52 95422
lesní poz 42 486695
vodní pl. tok přirozený 2 381328
zast. pl. zbořeniště 3 2897
zast. pl. 143 56133
ostat.pl. dráha 1 60187
ostat.pl. jiná plocha 42 20550
ostat.pl. manipulační pl. 27 21492
ostat.pl. neplodná půda 98 83046
ostat.pl. ostat.komunikace 86 91349
ostat.pl. silnice 18 75154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7729
ostat.pl. zeleň 9 1202
Celkem KN 1281 5242071
PK 3 888
Celkem ZE 3 888
Par. KMD 1281 5242071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 68
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 139
LV 195
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1843 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.09.2020 09:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.