k.ú.: 763471 - Vrtěžíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596884 - Štěpánov nad Svratkou NUTS5 CZ0635596884
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 327313
zahrada 52 72900
ovoc. sad 1 3475
travní p. 99 638375
lesní poz les s budovou 3 95
lesní poz 143 1371288
vodní pl. tok přirozený 3 8612
zast. pl. společný dvůr 3 928
zast. pl. zbořeniště 2 712
zast. pl. 49 14078
ostat.pl. jiná plocha 26 45392
ostat.pl. neplodná půda 89 85160
ostat.pl. ostat.komunikace 43 56206
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 583
ostat.pl. zeleň 1 996
Celkem KN 540 2626113
Par. KMD 540 2626113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 52
LV 66
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 05:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.