k.ú.: 763454 - Olešnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596884 - Štěpánov nad Svratkou NUTS5 CZ0635596884
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 221138
zahrada 72 53077
ovoc. sad 6 40930
travní p. 161 504103
lesní poz ostat.komunikace 1 2079
lesní poz 70 980920
vodní pl. nádrž umělá 2 1385
vodní pl. rybník 3 4331
vodní pl. tok přirozený 24 46785
vodní pl. tok umělý 8 6393
zast. pl. zbořeniště 2 897
zast. pl. 110 34523
ostat.pl. jiná plocha 39 30194
ostat.pl. manipulační pl. 19 33664
ostat.pl. neplodná půda 102 81497
ostat.pl. ostat.komunikace 51 29491
ostat.pl. silnice 49 31577
ostat.pl. zeleň 3 160
Celkem KN 784 2103144
Par. KMD 784 2103144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 42
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 15
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 109
LV 135
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 22:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.