k.ú.: 763292 - Štěkeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551856 - Štěkeň NUTS5 CZ0316551856
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 3422042
zahrada 296 269300
ovoc. sad 18 42174
travní p. 139 1534261
lesní poz les s budovou 26 1565
lesní poz 51 2745751
vodní pl. nádrž umělá 2 2761
vodní pl. rybník 3 21454
vodní pl. tok přirozený 17 242591
vodní pl. tok umělý 31 54197
vodní pl. zamokřená pl. 13 22394
zast. pl. společný dvůr 4 1342
zast. pl. zbořeniště 5 5003
zast. pl. 381 120367
ostat.pl. jiná plocha 107 75942
ostat.pl. manipulační pl. 16 8037
ostat.pl. neplodná půda 67 121863
ostat.pl. ostat.komunikace 125 190336
ostat.pl. pohřeb. 4 7948
ostat.pl. silnice 16 65524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21170
ostat.pl. zeleň 12 102281
Celkem KN 1430 9078303
EN 17 83531
PK 1192 7506080
GP 64 419984
Celkem ZE 1273 8009595
Par. DKM 822 610270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 210
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 389
byt.z. byt 76
byt.z. garáž 13
Celkem JED 89
LV 624
spoluvlastník 1116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.10.2017
ZMVM 1:2000 01.11.1981
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 13.08.2022 02:51

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.