k.ú.: 762792 - Šlapanice u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583952 - Šlapanice NUTS5 CZ0643583952
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3280 8930804
vinice 24 16315
zahrada skleník-pařeniš. 2 68
zahrada 1757 605696
ovoc. sad 20 21112
travní p. 161 95802
lesní poz 53 61016
vodní pl. nádrž umělá 52 46689
vodní pl. rybník 20 6155
vodní pl. tok přirozený 120 59041
vodní pl. tok umělý 6 2445
vodní pl. zamokřená pl. 25 17423
zast. pl. společný dvůr 9 2735
zast. pl. zbořeniště 13 2754
zast. pl. 2598 644014
ostat.pl. dráha 15 112925
ostat.pl. jiná plocha 764 446352
ostat.pl. manipulační pl. 206 182324
ostat.pl. neplodná půda 146 84218
ostat.pl. ost.dopravní pl. 52 832677
ostat.pl. ostat.komunikace 1366 477249
ostat.pl. pohřeb. 6 12262
ostat.pl. silnice 78 118346
ostat.pl. skládka 1 2324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 43411
ostat.pl. zeleň 233 73037
Celkem KN 11038 12897194
Par. DKM 11038 12897194
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1351
č.p. byt.dům 55
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 322
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 9
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 279
č.e. jiná st. 77
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 39
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 143
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 14
Celkem BUD 2550
byt.z. byt 1021
byt.z. garáž 152
byt.z. j.nebyt 35
obč.z. byt 219
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 24
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 33
Celkem JED 1490
LV 4282
spoluvlastník 7544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.05.2012
DKM-KPÚ 26.03.2007 1:2000 16.04.2007 *) JPÚ zplatněna dne 16.4.2007 řízením Z-8128/2007-703, NZ:PUP-1/2007-703.VÚ nebyl založen
THM-G 1:2000 15.02.1973 11.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 23:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.