k.ú.: 762750 - Pacelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551830 - Škvořetice NUTS5 CZ0316551830
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1522029
zahrada 51 34104
travní p. 29 278229
lesní poz 23 277991
vodní pl. rybník 6 320565
vodní pl. tok přirozený 2 1252
vodní pl. tok umělý 6 3673
zast. pl. 59 28998
ostat.pl. jiná plocha 26 185376
ostat.pl. manipulační pl. 5 33069
ostat.pl. neplodná půda 13 16054
ostat.pl. ostat.komunikace 25 36490
ostat.pl. silnice 6 21087
Celkem KN 306 2758917
PK 392 1901936
GP 16 72941
Celkem ZE 408 1974877
Par. DKM 108 98406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 42
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 59
LV 129
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2020 mapování intravilánu
DKM-KPÚ 18.03.2020 1:1000 18.03.2020 *) Jedna parcela řešená v rámci KoPÚ Hněvkov u Mačkova
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 13.08.2022 02:34

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.