k.ú.: 762580 - Milíře u Šindelové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560677 - Šindelová NUTS5 CZ0413560677
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 26586
zahrada 9 4057
travní p. 141 2295189
lesní poz les(ne hospodář) 104 9137898
lesní poz 15 13504
vodní pl. nádrž umělá 1 1419
vodní pl. tok přirozený 17 33375
vodní pl. zamokřená pl. 3 10848
zast. pl. zbořeniště 9 1545
zast. pl. 64 5185
ostat.pl. jiná plocha 57 25857
ostat.pl. manipulační pl. 8 11264
ostat.pl. neplodná půda 147 728738
ostat.pl. ostat.komunikace 65 75356
ostat.pl. silnice 2 64743
Celkem KN 645 12435564
Par. KMD 645 12435564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 87
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
KM-D 1:2000 04.09.2000 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.08.2019 04:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.