k.ú.: 762547 - Obora u Šindelové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560677 - Šindelová NUTS5 CZ0413560677
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2618
zahrada 66 45279
travní p. 124 562394
lesní poz les(ne hospodář) 3 8002792
lesní poz 52 6227054
vodní pl. tok přirozený 15 25877
vodní pl. zamokřená pl. 3 3789
zast. pl. zbořeniště 10 2126
zast. pl. 90 20545
ostat.pl. jiná plocha 29 15865
ostat.pl. manipulační pl. 15 24282
ostat.pl. neplodná půda 32 37312
ostat.pl. ostat.komunikace 38 101993
ostat.pl. silnice 4 13359
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 8065
ostat.pl. zeleň 1 347
Celkem KN 495 15093697
Par. KMD 495 15093697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 39
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 87
LV 90
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2016
KM-D 1:2000 04.09.2000 20.07.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 05:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.