k.ú.: 762547 - Obora u Šindelové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560677 - Šindelová NUTS5 CZ0413560677
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2618
zahrada 66 45271
travní p. 124 562352
lesní poz les(ne hospodář) 3 8002792
lesní poz 51 6225304
vodní pl. tok přirozený 15 25877
vodní pl. zamokřená pl. 3 3789
zast. pl. zbořeniště 11 2485
zast. pl. 88 20415
ostat.pl. jiná plocha 28 15523
ostat.pl. manipulační pl. 16 26032
ostat.pl. neplodná půda 32 37312
ostat.pl. ostat.komunikace 38 101993
ostat.pl. silnice 4 13359
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 8065
ostat.pl. zeleň 1 347
Celkem KN 491 15093534
Par. KMD 491 15093534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 39
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 85
LV 91
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2016
KM-D 1:2000 04.09.2000 20.07.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 16.07.2019 12:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.