k.ú.: 762300 - Sedlečko u Karlových Var - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555614 - Šemnice NUTS5 CZ0412555614
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 617253
zahrada 93 68483
travní p. 172 1024521
lesní poz les(ne hospodář) 68 4223234
lesní poz 9 32733
vodní pl. nádrž umělá 2 26829
vodní pl. tok přirozený 7 186019
vodní pl. tok umělý 1 1510
vodní pl. zamokřená pl. 1 2291
zast. pl. zbořeniště 2 724
zast. pl. 134 35878
ostat.pl. jiná plocha 21 46185
ostat.pl. manipulační pl. 15 6316
ostat.pl. neplodná půda 69 97068
ostat.pl. ostat.komunikace 43 44236
ostat.pl. silnice 7 79327
ostat.pl. zeleň 1 265
Celkem KN 670 6492872
Par. DKM 185 1649041
Par. KMD 485 4843831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 61
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 131
LV 103
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.05.2012 1:1000 05.06.2012 *)
KMD 1:1000 28.06.2010 mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 2010 05.06.2012 KPÚ
S-SK GS 1:2880 1842 28.06.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 18.09.2020 10:29

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.