k.ú.: 761494 - Svor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562131 - Svor NUTS5 CZ0511562131
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 614230
zahrada 419 212786
travní p. 596 1857165
lesní poz les(ne hospodář) 2 42836
lesní poz 118 13836660
vodní pl. nádrž umělá 2 1380
vodní pl. rybník 2 8829
vodní pl. tok přirozený 68 24671
vodní pl. tok umělý 1 142
vodní pl. zamokřená pl. 25 38867
zast. pl. společný dvůr 1 1917
zast. pl. zbořeniště 32 4417
zast. pl. 490 133657
ostat.pl. dráha 15 318272
ostat.pl. jiná plocha 115 64268
ostat.pl. manipulační pl. 34 47730
ostat.pl. neplodná půda 195 182594
ostat.pl. ostat.komunikace 295 296738
ostat.pl. pohřeb. 2 3845
ostat.pl. silnice 54 287924
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 40073
ostat.pl. zeleň 2 1303
Celkem KN 2527 18020304
Par. DKM 140 111431
Par. KMD 2387 17908873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 234
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 16
č.p. les.hosp 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 12
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 483
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 446
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 03.05.2019 1:1000 03.05.2019 *)
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1843 28.03.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.09.2020 23:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.