k.ú.: 761338 - Svojšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564273 - Svojšice NUTS5 CZ020B564273
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 1763891
zahrada 49 38090
ovoc. sad 1 2647
travní p. 182 368509
lesní poz 50 548635
vodní pl. nádrž umělá 3 34868
vodní pl. tok umělý 34 10327
vodní pl. zamokřená pl. 1 87
zast. pl. zbořeniště 1 249
zast. pl. 60 27455
ostat.pl. jiná plocha 27 8627
ostat.pl. manipulační pl. 12 26829
ostat.pl. neplodná půda 16 26510
ostat.pl. ostat.komunikace 34 36130
ostat.pl. silnice 5 20403
ostat.pl. zeleň 9 8160
Celkem KN 842 2921417
Par. KMD 842 2921417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 111
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.05.2019 01:00

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.