k.ú.: 761338 - Svojšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564273 - Svojšice NUTS5 CZ020B564273
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 1757649
zahrada 64 50834
travní p. 126 375241
lesní poz mez, stráň 2 414
lesní poz 37 547087
vodní pl. nádrž umělá 2 34226
vodní pl. tok umělý 52 15175
zast. pl. 65 28137
ostat.pl. jiná plocha 22 26954
ostat.pl. manipulační pl. 3 3884
ostat.pl. neplodná půda 11 21206
ostat.pl. ostat.komunikace 23 33278
ostat.pl. silnice 1 20403
ostat.pl. zeleň 4 7373
Celkem KN 666 2921861
Par. KMD 666 2921861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 65
LV 110
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 18.09.2020 09:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.