k.ú.: 761338 - Svojšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564273 - Svojšice NUTS5 CZ020B564273
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 1757298
zahrada 65 49919
travní p. 170 376215
lesní poz mez, stráň 2 414
lesní poz 45 547628
vodní pl. nádrž umělá 3 34868
vodní pl. tok umělý 57 13695
zast. pl. zbořeniště 1 249
zast. pl. 60 27536
ostat.pl. jiná plocha 24 4779
ostat.pl. manipulační pl. 9 26310
ostat.pl. neplodná půda 12 21217
ostat.pl. ostat.komunikace 28 33423
ostat.pl. silnice 5 20403
ostat.pl. zeleň 4 7463
Celkem KN 835 2921417
Par. KMD 835 2921417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 111
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.07.2019 07:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.