k.ú.: 761320 - Nestrašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564222 - Nestrašovice NUTS5 CZ020B564222
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1637138
zahrada 62 38689
travní p. 84 433973
lesní poz 18 415634
vodní pl. nádrž umělá 3 4772
vodní pl. rybník 1 71618
vodní pl. tok přirozený 32 33387
zast. pl. zbořeniště 1 365
zast. pl. 68 29437
ostat.pl. dráha 3 8005
ostat.pl. jiná plocha 12 8623
ostat.pl. manipulační pl. 7 13377
ostat.pl. neplodná půda 71 127360
ostat.pl. ostat.komunikace 60 106226
ostat.pl. silnice 4 34082
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1018
Celkem KN 521 2963704
Par. DKM 521 2963704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 68
LV 104
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2018
KMD 1:1000 19.04.2013 30.05.2018
DKM-KPÚ 1:1000 21.08.2012
S-SK GS 1:2880 1830 19.04.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 23:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.