k.ú.: 761311 - Kletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564273 - Svojšice NUTS5 CZ020B564273
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 917601
zahrada 30 19224
travní p. 47 298539
lesní poz 10 109518
vodní pl. nádrž umělá 1 1878
vodní pl. tok umělý 35 14511
vodní pl. zamokřená pl. 1 180
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 1 326
zast. pl. 22 12764
ostat.pl. jiná plocha 13 6464
ostat.pl. neplodná půda 8 16927
ostat.pl. ostat.komunikace 9 17222
ostat.pl. silnice 2 22408
Celkem KN 351 1437613
Par. KMD 351 1437613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 22
LV 42
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 30.09.2020 19:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička