k.ú.: 761311 - Kletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564273 - Svojšice NUTS5 CZ020B564273
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 834975
zahrada 25 16029
travní p. 63 275976
lesní poz 11 109518
vodní pl. tok přirozený 1 1867
vodní pl. tok umělý 41 11714
vodní pl. zamokřená pl. 1 180
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 2 371
zast. pl. 22 12726
ostat.pl. jiná plocha 30 100165
ostat.pl. manipulační pl. 2 225
ostat.pl. neplodná půda 19 30419
ostat.pl. ostat.komunikace 17 20677
ostat.pl. silnice 2 22408
ostat.pl. zeleň 4 183
Celkem KN 440 1437484
Par. KMD 440 1437484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 21
LV 43
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.05.2019 17:06

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.