k.ú.: 761311 - Kletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564273 - Svojšice NUTS5 CZ020B564273
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 866445
zahrada 30 19262
travní p. 49 287029
lesní poz 11 109518
vodní pl. tok přirozený 1 1878
vodní pl. tok umělý 34 13964
vodní pl. zamokřená pl. 1 180
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 1 326
zast. pl. 22 12726
ostat.pl. jiná plocha 25 57620
ostat.pl. neplodná půda 15 28984
ostat.pl. ostat.komunikace 9 17443
ostat.pl. silnice 2 22408
Celkem KN 378 1437834
Par. KMD 378 1437834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 21
LV 43
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 22:58

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.