k.ú.: 761281 - Poboří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533581 - Plaňany NUTS5 CZ0204533581
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21103 - Pečky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 3580206
zahrada 26 16564
ovoc. sad 6 55917
travní p. 2 3190
lesní poz 20 206193
vodní pl. rybník 1 22915
vodní pl. tok přirozený 30 7312
vodní pl. zamokřená pl. 1 396
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 3 415
zast. pl. 73 46736
ostat.pl. jiná plocha 18 24061
ostat.pl. manipulační pl. 18 45945
ostat.pl. neplodná půda 28 32664
ostat.pl. ostat.komunikace 42 32753
ostat.pl. pohřeb. 1 856
ostat.pl. silnice 7 33034
ostat.pl. zeleň 3 2033
Celkem KN 720 4111207
Par. KMD 720 4111207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 73
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 147
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.03.2013
S-SK GS 1:2880 1841 04.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 17:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička