k.ú.: 761184 - Svojetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542458 - Svojetín NUTS5 CZ020C542458
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 3029094
chmelnice 124 759679
zahrada 139 106377
ovoc. sad 7 25619
travní p. 44 102442
lesní poz 47 1186092
vodní pl. nádrž umělá 4 2011
vodní pl. tok přirozený 13 7135
vodní pl. tok umělý 44 31863
vodní pl. zamokřená pl. 2 1408
zast. pl. společný dvůr 7 1931
zast. pl. zbořeniště 22 12830
zast. pl. 206 100749
ostat.pl. dráha 7 39310
ostat.pl. jiná plocha 72 42869
ostat.pl. manipulační pl. 34 81270
ostat.pl. neplodná půda 113 77097
ostat.pl. ostat.komunikace 151 90711
ostat.pl. pohřeb. 1 1888
ostat.pl. silnice 10 65216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15109
ostat.pl. zeleň 3 2352
Celkem KN 1454 5783052
PK 8 26445
GP 379 2873429
Celkem ZE 387 2899874
Par. KMD 1454 5783052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 129
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 199
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 241
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2015
S-SK GS 1:2880 1841 12.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.08.2022 05:28

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.