k.ú.: 760943 - Svitávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582441 - Svitávka NUTS5 CZ0641582441
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1785 4072434
zahrada 689 441064
ovoc. sad 33 122781
travní p. 746 1155257
lesní poz 101 503073
vodní pl. nádrž umělá 1 1798
vodní pl. rybník 4 5446
vodní pl. tok přirozený 152 115768
zast. pl. zbořeniště 6 1596
zast. pl. 807 241525
ostat.pl. dráha 4 88661
ostat.pl. jiná plocha 283 187367
ostat.pl. manipulační pl. 66 43935
ostat.pl. neplodná půda 197 120868
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1389
ostat.pl. ostat.komunikace 386 178064
ostat.pl. pohřeb. 1 7190
ostat.pl. silnice 52 85977
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31380
ostat.pl. zeleň 18 37860
Celkem KN 5340 7443433
Par. KMD 5340 7443433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 490
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 52
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 788
byt.z. byt 143
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 31
Celkem JED 192
LV 1190
spoluvlastník 1751

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1964 27.06.2017 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 13.08.2022 02:27

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.