k.ú.: 760790 - Svinaře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531812 - Svinaře NUTS5 CZ0202531812
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 3951643
zahrada 654 530479
ovoc. sad 15 50803
travní p. 197 761801
lesní poz 55 1203084
vodní pl. nádrž umělá 12 61512
vodní pl. rybník 2 6781
vodní pl. tok přirozený 82 91297
vodní pl. tok umělý 9 1648
zast. pl. společný dvůr 17 918
zast. pl. zbořeniště 7 1429
zast. pl. 735 124700
ostat.pl. dráha 2 8911
ostat.pl. jiná plocha 104 49402
ostat.pl. manipulační pl. 16 14431
ostat.pl. neplodná půda 215 212696
ostat.pl. ostat.komunikace 254 269051
ostat.pl. silnice 16 98004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 14481
ostat.pl. zeleň 10 20937
Celkem KN 2985 7474008
Par. DKM 841 6109438
Par. KMD 2144 1364570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 328
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 250
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 732
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 897
spoluvlastník 1212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2017
DKM-KPÚ 04.02.2016 1:1000 08.02.2016 *)
KM-D 1:2000 08.01.2002 08.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 08.01.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 30.09.2020 18:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička