k.ú.: 760714 - Trpišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572268 - Slatiňany NUTS5 CZ0531572268
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1162275
zahrada 216 122360
ovoc. sad 6 18481
travní p. 191 360458
lesní poz 80 2358836
vodní pl. nádrž umělá 5 2735
vodní pl. rybník 16 97696
vodní pl. tok přirozený 29 30191
zast. pl. společný dvůr 1 118
zast. pl. zbořeniště 3 622
zast. pl. 203 55874
ostat.pl. jiná plocha 20 4571
ostat.pl. manipulační pl. 18 3322
ostat.pl. neplodná půda 55 26125
ostat.pl. ostat.komunikace 109 64707
ostat.pl. silnice 10 52888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 467
Celkem KN 1190 4361726
Par. DKM 1190 4361726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 196
LV 281
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.09.1999
ZMVM 1:1000 01.06.1985 13.09.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.08.2019 13:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.