k.ú.: 760706 - Svídnice u Slatiňan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572331 - Svídnice NUTS5 CZ0531572331
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 946
orná půda plantáž dřevin 1 15855
orná půda 157 1098186
zahrada 333 256296
ovoc. sad 12 63219
travní p. mez, stráň 2 1890
travní p. 154 418360
lesní poz les s budovou 5 197
lesní poz 94 814140
vodní pl. nádrž přírodní 2 482
vodní pl. nádrž umělá 4 71075
vodní pl. tok přirozený 18 99134
vodní pl. tok umělý 3 1541
vodní pl. zamokřená pl. 3 6837
zast. pl. 264 85169
ostat.pl. jiná plocha 49 30736
ostat.pl. manipulační pl. 17 12996
ostat.pl. neplodná půda 43 35674
ostat.pl. ostat.komunikace 68 61775
ostat.pl. pohřeb. 2 2680
ostat.pl. silnice 5 31537
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8636
ostat.pl. zeleň 1 184
Celkem KN 1240 3117545
Par. KMD 1240 3117545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 114
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 261
byt.z. byt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 5
LV 324
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 14.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 00:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.