k.ú.: 760587 - Světlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547999 - Humpolec NUTS5 CZ0633547999
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 1477344
zahrada 137 77199
ovoc. sad 5 13567
travní p. 288 485288
lesní poz 162 942114
vodní pl. nádrž umělá 2 6146
vodní pl. rybník 4 37964
vodní pl. tok přirozený 4 3779
vodní pl. tok umělý 5 2499
vodní pl. zamokřená pl. 7 6159
zast. pl. společný dvůr 27 3530
zast. pl. zbořeniště 6 1107
zast. pl. 161 42231
ostat.pl. jiná plocha 80 35992
ostat.pl. manipulační pl. 27 20677
ostat.pl. neplodná půda 25 6919
ostat.pl. ostat.komunikace 98 50696
ostat.pl. silnice 65 30612
ostat.pl. zeleň 1 344
Celkem KN 1466 3244167
Par. KMD 1466 3244167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 154
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 255
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 18.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička