k.ú.: 760510 - Světlá nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 2121924
zahrada 948 405190
travní p. 374 446303
lesní poz 71 491138
vodní pl. nádrž umělá 12 14373
vodní pl. rybník 20 63635
vodní pl. tok přirozený 6 121178
vodní pl. tok umělý 18 12920
vodní pl. zamokřená pl. 2 603
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 22 6430
zast. pl. 1913 400137
ostat.pl. dráha 19 87444
ostat.pl. jiná plocha 214 182318
ostat.pl. manipulační pl. 80 88045
ostat.pl. neplodná půda 43 16858
ostat.pl. ostat.komunikace 344 287837
ostat.pl. pohřeb. 4 19595
ostat.pl. silnice 24 110926
ostat.pl. skládka 3 26644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 61083
ostat.pl. zeleň 157 253117
Celkem KN 4940 5217725
Par. DKM 4938 5209501
Par. KMD 2 8224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 52
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 62
č.p. rod.dům 834
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 457
bez čp/če jiná st. 231
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 51
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1815
byt.z. byt 1118
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 6
Celkem JED 1148
LV 2524
spoluvlastník 4144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.08.2009
ZMVM 1:1000 31.05.1982 24.08.2009 extravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 26.08.2019 07:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.