k.ú.: 760391 - Světice u Říčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538841 - Světice NUTS5 CZ0209538841
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 381 487355
zahrada 444 260603
ovoc. sad 5 13631
travní p. 64 54936
lesní poz 9 118526
vodní pl. nádrž umělá 3 1073
vodní pl. tok přirozený 15 2514
zast. pl. zbořeniště 1 155
zast. pl. 597 100052
ostat.pl. dráha 2 24004
ostat.pl. jiná plocha 75 12895
ostat.pl. manipulační pl. 35 30064
ostat.pl. neplodná půda 18 9472
ostat.pl. ostat.komunikace 130 50089
ostat.pl. silnice 40 25535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10092
ostat.pl. zeleň 13 2838
Celkem KN 1834 1203834
Par. KMD 1834 1203834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 306
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 8
Celkem BUD 586
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 670
spoluvlastník 935

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1824 10.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 23.09.2020 15:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička