k.ú.: 760161 - Hrachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 1647279
zahrada 115 55548
travní p. 226 1082497
lesní poz 206 2247787
vodní pl. nádrž umělá 4 1782
vodní pl. tok přirozený 4 403463
zast. pl. společný dvůr 1 78
zast. pl. zbořeniště 5 363
zast. pl. 237 49573
ostat.pl. jiná plocha 45 24035
ostat.pl. manipulační pl. 32 26792
ostat.pl. neplodná půda 226 431900
ostat.pl. ostat.komunikace 100 194610
ostat.pl. silnice 17 64337
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 25493
ostat.pl. zeleň 2 426
Celkem KN 1408 6255963
Par. DKM 1054 6077838
Par. KMD 354 178125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 90
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 324
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.02.2018
KMD 1:1000 11.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.