k.ú.: 760161 - Hrachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541397 - Svatý Jan NUTS5 CZ020B541397
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 1647279
zahrada 116 56868
travní p. 229 1087144
lesní poz 207 2250118
vodní pl. nádrž umělá 4 1782
vodní pl. tok přirozený 4 403463
zast. pl. společný dvůr 1 78
zast. pl. zbořeniště 5 363
zast. pl. 237 49238
ostat.pl. jiná plocha 46 23342
ostat.pl. manipulační pl. 32 26797
ostat.pl. neplodná půda 223 424838
ostat.pl. ostat.komunikace 99 194398
ostat.pl. silnice 17 64337
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 25493
ostat.pl. zeleň 2 426
Celkem KN 1410 6255964
Par. DKM 1055 6077839
Par. KMD 355 178125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 88
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 325
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.02.2018
KMD 1:1000 11.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:50

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.