k.ú.: 759953 - Svařeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 2420997
zahrada 135 83206
travní p. 122 109298
lesní poz 192 542978
vodní pl. tok přirozený 5 10808
vodní pl. zamokřená pl. 4 514
zast. pl. zbořeniště 3 335
zast. pl. 67 32101
ostat.pl. jiná plocha 68 56179
ostat.pl. manipulační pl. 2 2718
ostat.pl. neplodná půda 8 4336
ostat.pl. ostat.komunikace 77 55437
ostat.pl. silnice 5 36673
Celkem KN 1015 3355580
Par. KMD 1015 3355580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 65
LV 144
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 05:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.