k.ú.: 759813 - Olešnice u Svádova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 53251
zahrada 98 48798
travní p. 144 256058
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 40 385930
vodní pl. tok přirozený 7 5507
zast. pl. společný dvůr 5 771
zast. pl. zbořeniště 7 1017
zast. pl. 70 10269
ostat.pl. jiná plocha 18 27154
ostat.pl. manipulační pl. 2 497
ostat.pl. neplodná půda 12 4420
ostat.pl. ostat.komunikace 32 12370
ostat.pl. silnice 3 12566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 990
Celkem KN 450 819615
Par. DKM 450 819615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 13
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 68
LV 94
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2002
THM-V 1:1000 01.06.1979 26.03.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.06.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 16:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.