k.ú.: 759759 - Červené Dvorce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 289222
zahrada 84 80172
ovoc. sad 7 20445
travní p. 73 351999
lesní poz 22 65475
vodní pl. nádrž umělá 2 663
vodní pl. tok přirozený 2 2613
zast. pl. společný dvůr 1 37
zast. pl. zbořeniště 1 125
zast. pl. 83 24154
ostat.pl. jiná plocha 9 6803
ostat.pl. manipulační pl. 4 16721
ostat.pl. neplodná půda 73 40295
ostat.pl. ostat.komunikace 27 20328
ostat.pl. silnice 1 8776
ostat.pl. zeleň 1 3709
Celkem KN 429 931537
Par. KMD 429 931537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 82
LV 110
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 04.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 02:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.