k.ú.: 759716 - Humpolec u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 57024
zahrada 4 8675
travní p. 108 1015623
lesní poz 100 1615970
vodní pl. tok přirozený 1 609
zast. pl. zbořeniště 6 1722
zast. pl. 13 5100
ostat.pl. jiná plocha 13 22337
ostat.pl. neplodná půda 147 217780
ostat.pl. ostat.komunikace 23 41446
Celkem KN 416 2986286
Par. KMD 416 2986286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 13
LV 41
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2016
S-SK GS 1:2880 1837 06.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.