k.ú.: 759554 - Sulovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534196 - Svatý Mikuláš NUTS5 CZ0205534196
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 754 1944547
zahrada 59 32900
ovoc. sad 1 4345
travní p. 47 44519
lesní poz 65 250052
vodní pl. tok přirozený 2 6627
vodní pl. tok umělý 167 43497
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 3 1052
zast. pl. 66 42423
ostat.pl. jiná plocha 14 4508
ostat.pl. manipulační pl. 8 4748
ostat.pl. neplodná půda 59 38076
ostat.pl. ostat.komunikace 84 58561
ostat.pl. silnice 1 3176
Celkem KN 1331 2479036
Par. KMD 1331 2479036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 66
LV 155
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 18.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.