k.ú.: 759368 - Mošnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565610 - Snědovice NUTS5 CZ0423565610
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 1411242
zahrada 8 5831
travní p. 141 172271
lesní poz les(ne hospodář) 3 1287
lesní poz 63 580753
vodní pl. nádrž umělá 1 15331
vodní pl. rybník 1 2148
vodní pl. tok přirozený 6 1442
zast. pl. společný dvůr 3 490
zast. pl. zbořeniště 3 891
zast. pl. 29 13158
ostat.pl. jiná plocha 11 4572
ostat.pl. manipulační pl. 11 7704
ostat.pl. neplodná půda 30 16913
ostat.pl. ostat.komunikace 49 51038
ostat.pl. silnice 4 8800
ostat.pl. zeleň 1 151
Celkem KN 526 2294022
Par. KMD 526 2294022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 29
LV 55
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 14.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 23.09.2020 20:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička