k.ú.: 759279 - Suchonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 569771 - Suchonice NUTS5 CZ0712569771
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 2748317
chmelnice 19 100427
zahrada 121 95340
travní p. 17 14295
lesní poz 179 273063
vodní pl. tok přirozený 7 12153
zast. pl. zbořeniště 2 938
zast. pl. 106 46692
ostat.pl. jiná plocha 25 20565
ostat.pl. manipulační pl. 16 25363
ostat.pl. neplodná půda 5 2310
ostat.pl. ostat.komunikace 61 84564
ostat.pl. pohřeb. 1 1111
ostat.pl. silnice 2 28205
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2820
ostat.pl. zeleň 1 1037
Celkem KN 856 3457200
Par. DKM 856 3457200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 66
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 100
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 175
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
S-SK ŠD 1:2500 1936 16.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1936


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 01.10.2020 06:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička