k.ú.: 759244 - Suchomasty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531782 - Suchomasty NUTS5 CZ0202531782
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 3416759
zahrada 213 118474
ovoc. sad 51 195641
travní p. 109 470403
lesní poz 82 1905413
vodní pl. nádrž umělá 4 3768
vodní pl. rybník 4 31792
vodní pl. tok přirozený 10 17684
vodní pl. tok umělý 13 8705
zast. pl. společný dvůr 2 206
zast. pl. zbořeniště 3 215
zast. pl. 284 86958
ostat.pl. jiná plocha 63 481340
ostat.pl. manipulační pl. 39 37771
ostat.pl. neplodná půda 64 151433
ostat.pl. ostat.komunikace 160 200175
ostat.pl. pohřeb. 1 2103
ostat.pl. silnice 13 81735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4300
ostat.pl. zeleň 26 45930
Celkem KN 1511 7260805
PK 30 80938
Celkem ZE 30 80938
Par. DKM 642 4782281
Par. KMD 869 2478524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 280
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 395
spoluvlastník 615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.12.2017 1:1000 02.01.2018 *)
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 02.01.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 27.09.2020 06:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička