k.ú.: 759244 - Suchomasty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531782 - Suchomasty NUTS5 CZ0202531782
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 3417524
zahrada 212 119482
ovoc. sad 51 192774
travní p. 107 463867
lesní poz 82 1905233
vodní pl. nádrž umělá 4 3768
vodní pl. rybník 4 31792
vodní pl. tok přirozený 10 17684
vodní pl. tok umělý 12 8691
vodní pl. zamokřená pl. 1 1588
zast. pl. společný dvůr 1 146
zast. pl. zbořeniště 3 215
zast. pl. 296 88028
ostat.pl. jiná plocha 65 482442
ostat.pl. manipulační pl. 41 37745
ostat.pl. neplodná půda 64 151433
ostat.pl. ostat.komunikace 152 203247
ostat.pl. pohřeb. 1 2103
ostat.pl. silnice 13 81735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7049
ostat.pl. zeleň 25 44342
Celkem KN 1529 7260888
Par. DKM 682 4876570
Par. KMD 847 2384318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 184
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 292
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 396
spoluvlastník 627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.03.2021 1:1000 12.04.2021 *) JPÚ
DKM-KPÚ 27.12.2017 1:1000 02.01.2018 *)
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 02.01.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 13.08.2022 01:59

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.