k.ú.: 759031 - Suchá Loz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592641 - Suchá Loz NUTS5 CZ0722592641
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1534 7361355
zahrada 293 209121
ovoc. sad 9 1528779
travní p. 349 1652508
lesní poz les(ne hospodář) 58 65231
lesní poz 578 4142235
vodní pl. nádrž umělá 7 40219
vodní pl. tok přirozený 135 167632
vodní pl. tok umělý 4 10251
vodní pl. zamokřená pl. 1 15220
zast. pl. zbořeniště 22 8815
zast. pl. 593 214743
ostat.pl. jiná plocha 358 416401
ostat.pl. manipulační pl. 62 101494
ostat.pl. neplodná půda 4 1677
ostat.pl. ostat.komunikace 213 393524
ostat.pl. pohřeb. 1 4728
ostat.pl. silnice 109 96179
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 28640
ostat.pl. zeleň 132 543224
Celkem KN 4465 17001976
Par. DKM 1934 11284325
Par. KMD 2531 5717651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 355
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 567
byt.z. byt 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 12
LV 878
spoluvlastník 1420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2014
DKM-KPÚ 19.02.2009 1:1000 20.02.2009 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1828 10.04.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.07.2020 20:27

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.