k.ú.: 758965 - Suchá u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 4282922
zahrada 335 195388
travní p. 223 1227162
lesní poz 141 871325
vodní pl. rybník 31 160477
vodní pl. tok přirozený 4 11357
vodní pl. tok umělý 2 2366
zast. pl. 351 101072
ostat.pl. jiná plocha 93 44545
ostat.pl. manipulační pl. 13 56878
ostat.pl. neplodná půda 57 80833
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 305
ostat.pl. ostat.komunikace 119 257495
ostat.pl. pohřeb. 1 2671
ostat.pl. silnice 28 111147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7150
ostat.pl. zeleň 15 12631
Celkem KN 1676 7425724
Par. DKM 1676 7425724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 203
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
Celkem BUD 325
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 424
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2017
DKM-KPÚ 26.09.2007 1:1000 04.12.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2017 Původně na části extravilánu Instrukce A (pův.měř. 1:1000 - přesný datum zplatnění nezjištěn, zapsáno 31.12.1962) dnes již DKM z KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.