k.ú.: 758833 - Bežerovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553166 - Sudoměřice u Bechyně NUTS5 CZ0317553166
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 485 2795594
zahrada 206 186378
travní p. 531 1132288
lesní poz les s budovou 2 103
lesní poz 159 4163520
vodní pl. nádrž umělá 31 50868
vodní pl. rybník 1 1672
vodní pl. tok přirozený 1 200207
vodní pl. tok umělý 59 10939
vodní pl. zamokřená pl. 20 16664
zast. pl. společný dvůr 2 2052
zast. pl. zbořeniště 4 4031
zast. pl. 290 78987
ostat.pl. dráha 14 63130
ostat.pl. jiná plocha 66 193628
ostat.pl. manipulační pl. 31 66011
ostat.pl. neplodná půda 18 16072
ostat.pl. ostat.komunikace 86 196042
ostat.pl. silnice 9 94161
ostat.pl. skládka 3 12571
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 67899
ostat.pl. zeleň 31 15486
Celkem KN 2097 9368303
Par. DKM 60 888307
Par. KMD 2037 8479996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 32
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 133
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če les.hosp 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 282
LV 344
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.10.2014
KMD 1:1000 06.04.2010
S-SK GS 1:2880 1828 06.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 17:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička