k.ú.: 758795 - Sudoměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 565920 - Sudoměř NUTS5 CZ0207565920
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 4348453
zahrada 55 54072
ovoc. sad 1 4635
travní p. 49 229576
lesní poz 85 972635
vodní pl. nádrž umělá 1 204
vodní pl. tok přirozený 14 6277
zast. pl. společný dvůr 3 243
zast. pl. zbořeniště 4 471
zast. pl. 115 59135
ostat.pl. dráha 19 47933
ostat.pl. jiná plocha 129 137139
ostat.pl. manipulační pl. 24 49987
ostat.pl. mez, stráň 1 193
ostat.pl. neplodná půda 17 57598
ostat.pl. ostat.komunikace 45 85086
ostat.pl. silnice 36 71585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6104
ostat.pl. zeleň 8 482
Celkem KN 773 6131808
Par. DKM 320 4407774
Par. KMD 453 1724034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 107
LV 156
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.05.2019 1:1000 13.06.2019 *) KPÚ na části území
KMD 1:1000 10.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 13.06.2019 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 26.09.2020 01:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička