k.ú.: 758710 - Kamenná Lhota u Čestína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534030 - Čestín NUTS5 CZ0205534030
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 408773
zahrada 37 31353
ovoc. sad 4 14430
travní p. 70 230699
lesní poz 40 5410328
vodní pl. nádrž umělá 6 14346
vodní pl. tok přirozený 8 2746
vodní pl. tok umělý 5 2554
zast. pl. společný dvůr 4 657
zast. pl. zbořeniště 4 4851
zast. pl. 40 21864
ostat.pl. jiná plocha 5 1120
ostat.pl. manipulační pl. 4 4673
ostat.pl. neplodná půda 3 930
ostat.pl. ostat.komunikace 46 47167
ostat.pl. silnice 1 27122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5795
ostat.pl. zeleň 10 16972
Celkem KN 341 6246380
Par. KMD 341 6246380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 39
LV 60
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 08.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2019 04:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.