k.ú.: 758710 - Kamenná Lhota u Čestína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534030 - Čestín NUTS5 CZ0205534030
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 403608
zahrada 43 36963
ovoc. sad 3 14430
travní p. 58 231184
lesní poz 15 5410328
vodní pl. nádrž umělá 4 14346
vodní pl. tok přirozený 7 2746
vodní pl. tok umělý 5 2554
zast. pl. společný dvůr 4 657
zast. pl. zbořeniště 3 4391
zast. pl. 41 21935
ostat.pl. jiná plocha 6 2394
ostat.pl. manipulační pl. 3 4486
ostat.pl. neplodná půda 2 643
ostat.pl. ostat.komunikace 46 45826
ostat.pl. silnice 1 27122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5795
ostat.pl. zeleň 7 16972
Celkem KN 283 6246380
Par. KMD 283 6246380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 59
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 08.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 29.09.2020 07:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička