k.ú.: 758442 - Butovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599921 - Studénka NUTS5 CZ0804599921
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81012 - Studénka

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1157
orná půda 695 9057942
zahrada skleník-pařeniš. 1 814
zahrada 750 594199
ovoc. sad 2 800
travní p. 149 476721
lesní poz ostat.komunikace 1 1478
lesní poz 68 236147
vodní pl. nádrž přírodní 4 3830
vodní pl. nádrž umělá 4 2473
vodní pl. tok přirozený 92 104070
vodní pl. tok umělý 4 1936
vodní pl. zamokřená pl. 3 5991
zast. pl. společný dvůr 21 4160
zast. pl. zbořeniště 28 17199
zast. pl. 1642 488464
ostat.pl. dráha 24 174671
ostat.pl. dálnice 1 67766
ostat.pl. jiná plocha 348 330416
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 317
ostat.pl. manipulační pl. 141 379628
ostat.pl. neplodná půda 85 109614
ostat.pl. ostat.komunikace 686 725457
ostat.pl. pohřeb. 1 5380
ostat.pl. silnice 87 268814
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 77065
ostat.pl. zeleň 89 273505
Celkem KN 4947 13410014
Par. DKM 4947 13410014
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 89
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 69
č.p. rod.dům 434
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 705
bez čp/če jiná st. 141
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 56
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1628
byt.z. byt 1981
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 44
obč.z. byt 11
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 2059
LV 2964
spoluvlastník 4927

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.10.2012 1:1000 11.12.2012 *)
DKM 1:1000 21.06.2008 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1978 21.06.2008 původ mapy kombinace THM v intravilánu a digitální FÚO s určením souřadnic v extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1978


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:09

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.