k.ú.: 758221 - Studená Loučka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 2309006
zahrada 131 73276
ovoc. sad 1 3938
travní p. 170 465977
lesní poz 248 3613271
vodní pl. nádrž přírodní 1 270
vodní pl. nádrž umělá 1 466
vodní pl. tok přirozený 5 2290
zast. pl. společný dvůr 4 816
zast. pl. zbořeniště 11 4752
zast. pl. 104 36805
ostat.pl. jiná plocha 42 19865
ostat.pl. manipulační pl. 12 15856
ostat.pl. neplodná půda 29 10678
ostat.pl. ostat.komunikace 193 177059
ostat.pl. pohřeb. 1 1841
ostat.pl. silnice 68 121077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 372
ostat.pl. zeleň 3 1460
Celkem KN 1237 6859075
Par. KMD 1237 6859075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 104
LV 132
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 04.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 23:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.