k.ú.: 758221 - Studená Loučka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 2309006
zahrada 131 73276
ovoc. sad 1 3938
travní p. 170 465977
lesní poz 246 3612747
vodní pl. nádrž přírodní 1 270
vodní pl. nádrž umělá 1 466
vodní pl. tok přirozený 5 2290
zast. pl. společný dvůr 4 816
zast. pl. zbořeniště 11 4752
zast. pl. 107 36813
ostat.pl. jiná plocha 42 20114
ostat.pl. manipulační pl. 12 15856
ostat.pl. neplodná půda 30 10945
ostat.pl. ostat.komunikace 193 177059
ostat.pl. pohřeb. 1 1841
ostat.pl. silnice 68 121077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 372
ostat.pl. zeleň 3 1460
Celkem KN 1236 6859075
Par. KMD 1236 6859075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 106
LV 129
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 04.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 19:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.