k.ú.: 758108 - Střížovice u Kunžaku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 508152 - Střížovice NUTS5 CZ0313508152
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 860138
zahrada skleník-pařeniš. 1 997
zahrada 72 63000
travní p. 467 1955278
lesní poz les s budovou 20 816
lesní poz 304 2375455
vodní pl. nádrž přírodní 4 6882
vodní pl. rybník 14 326015
vodní pl. tok přirozený 10 4333
vodní pl. tok umělý 45 28183
vodní pl. zamokřená pl. 29 15124
zast. pl. společný dvůr 1 278
zast. pl. zbořeniště 6 1805
zast. pl. 239 73930
ostat.pl. dráha 7 30420
ostat.pl. jiná plocha 107 358929
ostat.pl. manipulační pl. 65 76656
ostat.pl. neplodná půda 161 109277
ostat.pl. ostat.komunikace 60 85476
ostat.pl. silnice 6 35945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1330
ostat.pl. zeleň 45 17214
Celkem KN 1844 6427481
Par. KMD 1844 6427481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 240
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
Celkem JED 13
LV 284
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK GS 1:2880 1828 31.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.09.2020 03:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.