k.ú.: 757748 - Stříbrnice nad Hanou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552887 - Stříbrnice NUTS5 CZ0714552887
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1682024
zahrada 123 79343
ovoc. sad 1 3200
travní p. 25 34989
lesní poz 2 1696
vodní pl. tok přirozený 18 39792
vodní pl. tok umělý 2 679
zast. pl. zbořeniště 5 614
zast. pl. 130 38222
ostat.pl. dálnice 18 124490
ostat.pl. jiná plocha 48 14943
ostat.pl. manipulační pl. 37 27643
ostat.pl. ostat.komunikace 61 105371
ostat.pl. pohřeb. 1 1722
ostat.pl. silnice 5 31677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7161
ostat.pl. zeleň 23 73161
Celkem KN 629 2266727
Par. DKM 629 2266727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 87
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 127
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 168
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2010
DKM-KPÚ 11.11.2005 1:1000 11.11.2005 *)
ZMVM 1:2000 01.01.1990 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.08.2019 13:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.