k.ú.: 757527 - Střemošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572314 - Střemošice NUTS5 CZ0531572314
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 180
orná půda 295 2215739
zahrada 146 141653
ovoc. sad 3 60919
travní p. mez, stráň 5 11687
travní p. 346 994896
lesní poz 94 591093
vodní pl. nádrž přírodní 1 63
vodní pl. nádrž umělá 2 356
vodní pl. rybník 1 1720
vodní pl. tok přirozený 7 7749
vodní pl. tok umělý 1 382
zast. pl. společný dvůr 1 209
zast. pl. zbořeniště 1 316
zast. pl. 140 57658
ostat.pl. jiná plocha 28 6125
ostat.pl. manipulační pl. 9 6542
ostat.pl. neplodná půda 36 28476
ostat.pl. ostat.komunikace 59 48899
ostat.pl. pohřeb. 1 5567
ostat.pl. silnice 45 86385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3371
ostat.pl. zeleň 2 1173
Celkem KN 1225 4271158
Par. KMD 1225 4271158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 136
LV 212
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 09.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 07:28

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.