k.ú.: 757420 - Střeleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573205 - Mladějov NUTS5 CZ0522573205
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 625584
zahrada 60 53379
ovoc. sad 10 18917
travní p. 136 353232
lesní poz les s budovou 2 90
lesní poz 96 1064174
vodní pl. nádrž přírodní 3 492
vodní pl. nádrž umělá 4 1272
vodní pl. tok přirozený 35 6980
zast. pl. společný dvůr 2 56
zast. pl. zbořeniště 3 250
zast. pl. 73 27887
ostat.pl. dobývací prost. 28 487152
ostat.pl. dráha 5 57312
ostat.pl. jiná plocha 25 64302
ostat.pl. manipulační pl. 8 6797
ostat.pl. neplodná půda 24 13196
ostat.pl. ostat.komunikace 75 39272
ostat.pl. silnice 18 63657
ostat.pl. zeleň 3 940
Celkem KN 740 2884941
Par. KMD 740 2884941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 68
LV 93
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
S-SK GS 1:2880 1842 14.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 15:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička