k.ú.: 757152 - Žíchovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550540 - Strunkovice nad Blanicí NUTS5 CZ0315550540
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1507515
zahrada 22 20679
ovoc. sad 3 16012
travní p. 62 283005
lesní poz 88 516502
vodní pl. nádrž umělá 3 7911
vodní pl. tok přirozený 8 59186
zast. pl. zbořeniště 1 518
zast. pl. 47 17725
ostat.pl. dráha 2 8862
ostat.pl. jiná plocha 12 1052
ostat.pl. manipulační pl. 1 159
ostat.pl. neplodná půda 43 76117
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 844
ostat.pl. ostat.komunikace 23 63477
ostat.pl. silnice 4 36939
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 49381
Celkem KN 402 2665884
Par. DKM 402 2665884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 46
LV 72
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.05.2018 1:1000 08.08.2018 *)
DKM-KPÚ 1:1000 10.12.2014
S-SK GS 1:2880 1837 08.08.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 27.09.2020 05:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička