k.ú.: 757128 - Strunkovice nad Blanicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550540 - Strunkovice nad Blanicí NUTS5 CZ0315550540
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 3240236
zahrada 298 184078
ovoc. sad 15 46962
travní p. 223 738788
lesní poz školka 1 1564
lesní poz 89 952931
vodní pl. nádrž umělá 3 1342
vodní pl. rybník 1 3390
vodní pl. tok přirozený 3 52621
vodní pl. tok umělý 20 15275
vodní pl. zamokřená pl. 1 7886
zast. pl. společný dvůr 1 1229
zast. pl. zbořeniště 3 338
zast. pl. 507 136612
ostat.pl. dráha 7 41614
ostat.pl. jiná plocha 148 86958
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 597
ostat.pl. manipulační pl. 64 246996
ostat.pl. neplodná půda 216 158651
ostat.pl. ostat.komunikace 119 224643
ostat.pl. pohřeb. 4 3376
ostat.pl. silnice 17 83389
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12898
ostat.pl. zeleň 6 4508
Celkem KN 2082 6246882
Par. DKM 1876 5137256
Par. KMD 205 1109531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 112
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 147
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 6
Celkem BUD 491
byt.z. byt 40
obč.z. byt 6
Celkem JED 46
LV 575
spoluvlastník 771

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.08.2018
KMD 1:1000 05.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.05.2013
S-SK GS 1:2880 1837 14.08.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 27.09.2020 06:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička