k.ú.: 756881 - Strhaře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582379 - Strhaře NUTS5 CZ0643582379
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 1181794
zahrada 135 99040
ovoc. sad 2 5740
travní p. 223 498546
lesní poz 277 3275525
vodní pl. nádrž umělá 2 4438
vodní pl. tok přirozený 21 16135
zast. pl. 124 41419
ostat.pl. jiná plocha 28 10944
ostat.pl. manipulační pl. 18 10822
ostat.pl. neplodná půda 94 88939
ostat.pl. ostat.komunikace 78 62507
ostat.pl. silnice 18 42934
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 838
Celkem KN 1332 5339621
Par. KMD 1332 5339621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 122
LV 141
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 13.08.2022 01:51

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.