k.ú.: 756733 - České Hamry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 85491
zahrada 28 29176
travní p. 91 767096
lesní poz 22 300489
vodní pl. nádrž přírodní 1 486
zast. pl. 11 8612
ostat.pl. jiná plocha 1 684
ostat.pl. manipulační pl. 4 1221
ostat.pl. neplodná půda 9 3789
ostat.pl. ostat.komunikace 27 26369
Celkem KN 200 1223413
Par. KMD 200 1223413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 33
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 14.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.07.2019 21:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.