k.ú.: 756326 - Stratov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537861 - Stratov NUTS5 CZ0208537861
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 463 5417736
zahrada 222 133682
ovoc. sad 1 2840
travní p. 36 62239
lesní poz 9 32053
vodní pl. nádrž umělá 2 982
vodní pl. tok umělý 3 13740
zast. pl. zbořeniště 3 555
zast. pl. 343 155285
ostat.pl. jiná plocha 49 30454
ostat.pl. manipulační pl. 44 63657
ostat.pl. mez, stráň 5 2458
ostat.pl. neplodná půda 1 8303
ostat.pl. ostat.komunikace 168 234005
ostat.pl. pohřeb. 1 1370
ostat.pl. silnice 18 65173
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1867
ostat.pl. zeleň 14 74494
Celkem KN 1385 6300893
Par. DKM 466 5729170
Par. KMD 919 571723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 183
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 330
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
Celkem JED 26
LV 460
spoluvlastník 689

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2013
THM-V 1:2000 01.10.1974 02.12.2013 01.10.1974
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.1974 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.09.2020 23:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.