k.ú.: 756229 - Strašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560162 - Strašice NUTS5 CZ0326560162
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 2822244
zahrada 693 493179
ovoc. sad 2 32069
travní p. 528 1540918
lesní poz les(ne hospodář) 6 1512666
lesní poz 13 23259
vodní pl. nádrž umělá 10 15617
vodní pl. rybník 4 28055
vodní pl. tok přirozený 52 52897
vodní pl. tok umělý 46 39930
zast. pl. společný dvůr 1 12117
zast. pl. 1169 361292
ostat.pl. jiná plocha 165 175835
ostat.pl. manipulační pl. 98 325653
ostat.pl. neplodná půda 45 38620
ostat.pl. ostat.komunikace 298 284390
ostat.pl. pohřeb. 1 3268
ostat.pl. silnice 15 117734
ostat.pl. skládka 1 26209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 23419
ostat.pl. zeleň 5 3733
Celkem KN 3585 7933104
Par. DKM 3585 7933104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 63
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 566
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 224
bez čp/če jiná st. 142
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 1165
byt.z. byt 52
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 38
obč.z. rozest. 37
Celkem JED 128
LV 1034
spoluvlastník 1433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2016
DKM 1:1000 12.11.2015
DKM 1:1000 12.11.2015
THM-G 1:2000 14.04.1980 12.11.2015 Dekadizace
ZMVM 1:2000 14.04.1980 08.12.2016 původ mapy THM, kartometrické souřadnice s kódem kvality bodu 7 cca 80% území
S-SK GS 1:2880 1839 10.01.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 30.09.2020 18:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička